Hai anh bạn thân ở cạnh nhà nhau trò chuyện: -Sau cậu không sửa chữa khuyết điểm cứ để kéo dài triền miên thế? -Mình sửa nhiều rồi đấy chứ -Thế sao bố cậu suốt ngày rầy la phàn nàn về cậu thế, mình nghe mà nẫu cả ruột. -Tại cụ có thói quen nghề nghiệp đấy mà. -Thế cụ công tác ở đâu? -Cụ làm việc tại "Trung tâm giáo dục thường xuyên" -!!! Hiện đại