Ngày 10-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững và UBND tỉnh ra quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động, xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội với mục tiêu, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 39,2% năm 2015 lên 40,2% năm 2020 và 42,1% năm 2025.
Ông Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Tỉnh quyết tâm quản lý tốt 623.280ha rừng tự nhiên hiện có; giai đoạn 2016-2020, tổ chức giao khoán quản lý 127.984ha; khoanh nuôi tái sinh 1.300ha; cải tạo 1.121ha rừng nghèo kiệt và làm giàu rừng khoảng 1.316ha. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai lâu nay vẫn thuộc quyền hạn của lực lượng bảo vệ rừng, nhất là tại các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng còn hạn chế. Mỗi năm UBND tỉnh Gia Lai trích ngân sách khoảng 2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô, trong khi đó trang thiết bị, phương tiện phòng, chống cháy rừng của các chủ rừng lâu nay rất thiếu thốn. Từ năm 2016 đến nay, ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp 7,9 tỷ đồng cho hoạt động bảo vệ rừng thì tỉnh chưa huy động được nguồn kinh phí nào khác để đầu tư cho khôi phục rừng; kể cả kế hoạch trồng mới 4.800ha rừng trong năm 2017 này cũng khó hoàn thành, vì đến tháng 4-2017, các doanh nghiệp chỉ đăng ký trồng 1.800ha, nguyên nhân chính do thiếu vốn.
Được biết, Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, đề ra mục tiêu: Bảo vệ, duy trì 2.253.804ha rừng tự nhiên; xử lý dứt điểm 282.896ha rừng đang bị tranh chấp, lấn chiếm; mỗi năm giảm 15-20% số vụ vi phạm và giảm 50% diện tích rừng bị phá, đến năm 2020, cơ bản không còn xảy ra phá rừng; giai đoạn 2016-2020 trồng 58.350ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 73.345ha rừng và trồng 28 triệu cây phân tán. Phấn đấu đến năm 2020, toàn vùng Tây Nguyên có 2,71 triệu héc-ta rừng, độ che phủ đạt 59%. Tổng kinh phí thực hiện đề án 8.927 tỷ đồng.
Để thực hiện hiệu quả Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên, bên cạnh các biện pháp tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ rừng hiện có, cần cơ chế chính sách rõ ràng cho người dân có thể sống và làm giàu từ nghề rừng (ví dụ người trồng rừng, giữ rừng có thể khai thác lâm sản phụ, trồng xen cây dược liệu dưới tán rừng); ưu tiên đầu tư kinh phí cho phát triển rừng.
Thu Hồng