Ông Tạ Quốc Bảo, Trưởng ban liên lạc nhà tù Hỏa Lò cho biết hiện nay Hà Nội còn 178 hội viên là cựu tù chính trị tại Hỏa Lò năm 1930-1954.

Các hội viên trung bình đã 85 năm tuổi đời, dù sức khỏe yếu nhưng vẫn thường xuyên liên lạc động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng kinh tế, xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Ban liên lạc cựu tù chính trị tại Hỏa Lò đã thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên; hoàn thành cuốn hồi ký "Nhà tù Hỏa Lò, trường học yêu nước và cách mạng"; giao lưu giữa cựu tù chính trị Hỏa Lò với đoàn viên thanh niên Thủ đô, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước.

Trong nhiệm kỳ 2013-2016, Ban liên lạc cựu tù chính trị Hỏa Lò tại Hà Nội đề ra 6 nội dung quan trọng, trong đó có việc tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, đề xuất với Đảng và Nhà nước khen thưởng Ban liên lạc Huân chương Lao động./.

Theo Vietnam+ (TH)