Địa điểm của dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đồng thời cần xem xét năng lực của chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xưởng sản xuất rượu Trương Xá, mặc dù đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Khu đất mà Công ty TNHH MTV rượu Trương Xá lập dự án sản xuất kinh doanh rượu có diện tích là 4.000m2 với chiều ngang là 100m bám theo đường 39A nằm giữa khu dân cư, nếu xây dựng xưởng sản xuất rượu sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh. Hơn nữa, khu đất được quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, nhưng không hiểu lý do gì mà UBND huyện Kim Động lại ra quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ xây dựng điểm dân cư nông thôn sang đất sản xuất kinh doanh, giao cho Công ty TNHH MTV rượu Trương Xá thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và quảng bá thương hiệu rượu Trương Xá, trong khi có thể đưa dự án này vào các cụm công nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Mặt khác việc sản xuất, kinh doanh rượu là ngành nghề đặc thù có điều kiện, nên phải được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động thì mới được phép sản xuất kinh doanh, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo Thông tư số 10-2008/TT-BCT ngày 25-7-2008 của Bộ Công thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7-4-2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; về quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành bia - rượu - nước giải khát. Ở đây dự án lại nằm trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn, vậy địa điểm trên có phù hợp quy hoạch xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh rượu hay không? Thủ tục xin cấp phép phải có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, trong đó cần nói rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động. Vậy Công ty TNHH MTV rượu Trương Xá mới thành lập ngày 3-12-2009 tính đến nay mới được hơn 2 năm thì có đủ điều kiện để cấp phép hay không?

Tham khảo vấn đề này với Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc sở cho biết: Việc xây dựng dự án sản xuất kinh doanh nói chung và rượu nói riêng chúng tôi rất ủng hộ, vì nó mở mang sự phát triển kinh tế cho địa phương. Tuy nhiên các dự án sản xuất kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, hiện tỉnh Hưng Yên đang xây dựng các cụm công nghiệp ở các huyện, vì vậy các dự án công nghiệp ở các huyện không phân tán mà phải được tập trung vào các cụm công nghiệp thì mới phù hợp. Đặc biệt việc sản xuất, kinh doanh rượu là ngành nghề đặc thù, muốn sản xuất kinh doanh ở quy mô lớn phải được Bộ Công thương cấp phép hoạt động, ở quy mô vừa và nhỏ phải được Sở Công thương cấp phép hoạt động. Muốn được cấp phép hoạt động phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đã được hướng dẫn tại Nghị định số 40 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 10 năm 2008 của Bộ Công thương. Khi PV hỏi trường hợp dự án xây dựng xong cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật mà không được cấp giấy phép hoạt động thì sao? Và nếu dự án xây dựng xong nhưng không được hoạt động mà đắp chiếu nằm đó thì có lãng phí về đất đai hay không? Ông Triều trả lời: “Chúng tôi chỉ biết cấp phép hoạt động, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì chúng tôi cấp phép, nếu không đủ điều kiện thì chúng tôi không cấp, còn những vấn đề khác là việc của các cấp, các ngành”.

Bà Đặng Thị Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Toàn Thắng cho biết: Chủ trương của Đảng ủy là phát triển làng nghề truyền thống rượu Trương Xá, nên chúng tôi rất ủng hộ và hợp tác với huyện về chủ trương này để có sức lan tỏa của làng nghề. Nhưng sự việc không phải như vậy mà huyện chỉ âm thầm làm dự án riêng cho doanh nghiệp anh Nguyễn Văn Giáp. Vì vậy, quá trình thực hiện dự án cho anh Giáp huyện không công khai dân chủ, địa phương xã Toàn Thắng không được bàn bạc để phổ biến về chủ trương cho cán bộ đảng viên trong xã. Sau khi biết được đây là dự án riêng của doanh nghiệp anh Giáp thì cán bộ đảng viên của xã rất bức xúc và bất bình, nên có rất nhiều ý kiến trái chiều, vì vậy chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với lãnh đạo các cấp cần phải xem lại quy trình thực hiện dự án và khả năng của doanh nghiệp anh Giáp.

Chúng tôi xin trích ý kiến của các ngành tham gia ý kiến cho dự án của Công ty TNHH MTV rượu Trương Xá, gửi Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên. Công văn số 120/SCT-KHTC ngày 3-3-2010 của Sở Công thương nêu: “Dự án có mục tiêu sản xuất kinh doanh rượu rượu nếp cái hoa vàng, rượu thuốc bắc... với quy mô dự kiến 130.000 lít/năm, vì vậy dự án cần tuân thủ nghiêm các điều kiện về cấp phép sản xuất rượu được quy định tại Nghị định số 40/2008NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu và Thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương hướng dẫn nghị định trên”.

Công văn số 148/STNMT-CCBVMT ngày 16-4-2010 của Sở TNMT nêu: “Vị trí khu đất phía bắc giáp đất có mặt nước chuyên dùng, phía nam giáp đất có mặt nước chuyên dùng, phía đông giáp đường giao thông, phía tây giáp đường giao thông. Trong dự án thuyết minh không đầy đủ, không thống nhất diện tích xin thuê. Vị trí này không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hưng Yên được Chính phủ phê duyệt”.

Công văn số 164/SXD-QH ngày 26-4-2010 của Sở Xây dựng nêu: “Theo quy hoạch xây dựng nông thôn, xã Toàn Thắng đã được phê duyệt thì chức năng khu đất này là đất mặt nước chuyên dùng và canh tác, đồng thời khu vực này không có định hướng tiếp nhận các dự án công nghiệp, thương mại”.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng Sở KHĐT vẫn trình UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép đầu tư cho dự án. Báo CCB Việt Nam đề nghị các ngành chức năng tỉnh Hưng Yên xem xét lại tính khả thi của dự án trên.

Dương Quốc

Minh Anh