Mập mờ hồ sơ thầu

Theo Hồ sơ mời thầu ngày 16- 4- 2010, thuộc Gói thầu số 05; EPC - Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị công trình và thi công xây lắp Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, đã đưa ra các tiêu chí tiên quyết như: “Kinh nghiệm thi công xây dựng các dự án, công trình có quy mô tương tự; đối với nhà thầu chính hoặc là một thành viên của liên danh tại Việt Nam hoặc nước ngoài trong thời gian 5 năm gần đây là 02 hợp đồng xây lắp công trình bệnh viện có quy mô từ 200 gường trở lên”. Còn đối với nhà thầu liên doanh phải có: “03 hợp đồng xây lắp tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh. Tổng kinh nghiệm của liên danh phải đáp ứng yêu cầu trên”. Tuy nhiên, trong Hồ sơ Dự thầu của Nhà thầu liên danh Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC và Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – VNCC, lại chưa thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo Hồ sơ mời thầu, bởi trong bảng kê khai 04 hợp đồng xây dựng tương tự của nhà thầu liên danh này, mới chỉ tham gia một gói thầu hoặc hạng mục nào đó trong các dự án tương tự. Điều quan trọng nhất là trong Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở ngày 16-3-2010 của trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng của Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, nêu rõ những thiếu sót tồn tại cần phải bổ sung và khắc phục như: Không có bản vẽ kết cấu của các cọc bê tông cốt thép, một số hạng mục không có bản vẽ thiết kế: Cổng chính; cổng phụ; sảnh cấp cứu; Nhà tạm trú cho người nhà bệnh nhân; trạm điện; khu xử lý nước thải; nhà bệnh nhân nội cán bộ; khu thể thao; hồ cảnh quan; nhà khách; khu thu gom rác thải rắn; trạm xử lý oxy - khu y tế; đội xe. Mặc dù hồ sơ còn thiếu quá nhiều hạng mục như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, phía Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn không bổ sung, mà vẫn gửi hồ sơ này sang Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Kạn thẩm tra, và cán bộ của Sở này cũng chẳng cần xem xét, mà tấu trình gấp lên UBND tỉnh Bắc Kạn để phê duyệt bộ hồ sơ còn nhiều thiếu sót này…

Nguy cơ lãng phí hàng trăm tỷ đồng

Theo báo cáo số 453/SXD-QLXD, ngày 28-8-2011 của Sở Xây dựng Bắc Kạn; việc so sánh về tổng mức đầu tư của dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tại Bắc Kạn, với suất vốn đầu tư năm 2008 của Bộ Xây dựng ban hành đang có hiệu lực, thì tại thời điểm lập dự án; Giá trị phần xây lắp + thiết bị xây dựng được duyệt (không bao gồm các chi phí sau: Dự phòng, giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường; kiểm tra vật liệu; kiểm định chất lượng công trình; quan trắc đo lún; thí nghiệm cọc; dò phá bom mìn; hạ tầng kỹ thuật) là 818.260.500.299 đồng. Nếu cộng giá trị phần xây lắp và thiết bị xây dựng theo suất vốn đầu tư năm 2008 theo phương thức áp dụng là 500 gường x với mức giá quy định là 985.600.000 = 492.800.000.000 đồng. Như vậy, chênh lệch gữa giá trị phần xây lắp + thiết bị xây dựng so với suất vốn đầu tư là 325.460.500.299 đồng, tăng so với suất vốn đầu tư theo quy định hơn 66%... Như vậy, ai sẽ là người được hưởng lợi cả trăm tỷ đồng vượt khung giá đó?

Thiết nghĩ, với một tỉnh còn nghèo khó như Bắc Kạn hiện nay, thu ngân sách của năm 2011 mới đến con số 200 tỷ đồng, nhưng chỉ xây dựng một dự án Bệnh viện đa khoa 500 gường bệnh tại Bắc Kạn đã có nguy cơ lãng phí hơn 325 tỷ đồng là đáng để người dân quan tâm. Đến nay, Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đang triển khai với tốc độ nhanh, bước đầu đã giải ngân hàng chục tỷ đồng cho đơn vị thi công, cũng là lúc lãng phí tiền của nhà nước một cách khó hiểu. Chúng tôi chuyển những góc khuất của dự án này đến cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn, giúp làm rõ các nguyên nhân tại sao Hồ sơ dự án này chưa hoàn chỉnh vẫn cho phép đấu thầu?, tại sao lại thẩm định giá tăng quá cao so với quy định của Bộ Xây dựng?... góp phần hạn chế sự lãng phí tiền của nhà nước và sức đóng góp của toàn dân trong xây dựng cơ bản hiện nay.

Quốc Hưng