Ngày 8-9-2011, đồng chí Võ Chí Công (tên thật là Võ Toàn, tên thường gọi thân mật là anh Năm Công), nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đã qua đời tại TP Hồ Chí Minh, thượng thọ 100 tuổi.

Đồng chí sinh ngày 7-8-1912, trong một gia đình nhà nho yêu nước tại tỉnh Quảng Nam, một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Từ những năm 1930-1931, đồng chí Võ Chí Công tham gia hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở. Tháng 5-1935, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Gần 80 năm hoạt động, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc…

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Chí Công đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, tù đày, tra tấn, sẵn sàng hy sinh thân mình, cùng đồng bào, đồng chí bám trụ chiến đấu và lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Mọi người còn nhớ, những năm tháng ở Khu 5, đồng chí Võ Chí Công là Phó bí thư Liên khu uỷ, rồi Bí thư Liên khu uỷ, trực tiếp lãnh đạo quân dân đánh bại các “quốc sách”, các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Là một cán bộ lãnh đạo Khu 5, đồng chí luôn đi sâu, đi sát, nắm tường tận tình hình cơ sở. Do đó, mỗi khi chuyển giai đoạn chiến đấu, đồng chí Võ Chí Công phân tích, đưa ra những nhận định chính xác và triển khai kế hoạch đánh địch đạt hiệu quả. Năm 1965, Mỹ đổ quân vào Chu Lai, đánh phá dữ dội tại đây. Tình hình chiến sự diễn ra rất ác liệt ở huyện Tam Kỳ (Quảng Nam); huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đồng chí trực tiếp đến Chu Lai để nghiên cứu vành đai diệt Mỹ và trực tiếp chỉ đạo làm nên chiến thắng “Trận đấu đánh Mỹ” vào ngày 26-5-1965.

Thường vậy, trong chỉ đạo tác chiến, đồng chí Võ Chí Công không chỉ tập trung các vấn đề quân sự, chính trị mà còn rất quan tâm đến công tác hậu cần; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng chí là “linh hồn” của Khu uỷ; là người rất quyết đoán trong công việc nhưng không bao giờ áp đặt ý kiến cá nhân, độc đoán, chủ quan mà luôn lắng nghe ý kiến quần chúng vào công tác chung. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thường xuyên nhận được sự động viên, thăm hỏi và ai có khó khăn thì đồng chí trực tiếp sẻ chia, giúp đỡ. Chính tác phong giản dị, sống liêm khiết, không bao giờ đặt ra chế độ ưu tiên ưu đãi cho mình, nên đồng chí Võ Chí Công càng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân yêu mến, kính trọng…

Trong thời kỳ đầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, với những thành công bước đầu trên mặt trận nông nghiệp; đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; sửa đổi Hiến pháp, đều ghi dấu những đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trên cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trên mọi lĩnh vực hoạt động và trọng trách được giao phó, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Chí Công mất đi, là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại trong lòng mọi người dân Việt Nam yêu nước, hình ảnh về một nhà lãnh đạo đức độ, một cán bộ hoạt động có thực tiễn phong phú, một chiến sĩ cách mạng tài trí, kiên cường.

Tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, ngày 10-9-2011, cử hành trọng thể lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ghi vào sổ tang, trong đó có đoạn: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công… Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc, có những sáng tạo; người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí”.

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng xúc động ghi: “…Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công… nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương và đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; được nhân dân quý trọng, yêu mến. Với lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng, kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

CCB trong cả nước với tấm lòng thành kính, biết ơn và tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện bằng được mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Báo CCB Việt Nam