Ngày 27-3, tại trụ sở Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Tới dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía Hội CCB Việt Nam có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc.
Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng.
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trọng tâm của buổi làm việc tập trung vào nội dung báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Hiện nay, toàn Hội có 110 tổ chức Hội trực thuộc Trung ương (gồm 63 tỉnh, thành và 47 tổ chức Hội khối các cơ quan ban, bộ, ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương); 704 tổ chức cấp huyện; 13.704 tổ chức cơ sở; 86.400 chi hội; có 2.999.668 hội viên (trong đó: 2.077.864 CCB, 921.804 CQN).

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu.
Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội phát biểu.
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu.
Thiếu tướng Lê Như Đức - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội phát biểu.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Đảng đoàn đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thành công của Đại hội; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biển tốt ở các cấp Hội ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ. Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; Có nhiều hoạt động thiết thực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Chủ trì giám sát và phối hợp tham gia đoàn giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB và hội viên CCB; thực hiện chăm lo Tết cho Hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động công dân nhập ngũ; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích của CCB.

Thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh Tổ quốc... Hội CCB các cấp đã tích cực thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau Đại dịch Covid-19, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương ký kết các chương trình phối hợp (công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông...); huy động nhiều nguồn lực góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 56.640 hộ, chiếm tỷ lệ 1,97%, giảm 0,28% so với năm 2022; số nhà dột nát, nhà tạm còn 7.466 nhà, năm 2022 đã xóa được 4.127 nhà.

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII: (1) Ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới; (2) Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, tiêu biểu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Hội; chú trọng làm tốt công phát triển hội viên mới (năm 2023, kết nạp gần 60.000 hội viên)…

Thực hiện Công văn số 6031-CV/VPTW ngày 8-2-2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Trung ương Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn các cấp Hội tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Đến tháng 10-2023, có 63/63 tỉnh, thành Hội đã hoàn thành tổng kết. Hội nghị tổng kết của các tỉnh, thành phố đều có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy dự chỉ đạo. Tháng 12-2023, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn công tác CCB và chăm lo xây dựng Hội CCB. Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh CCB tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội CCB; quan tâm nâng cao đời sống và thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB và hội viên CCB. Sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với Hội CCB ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, phát huy tiềm năng to lớn của CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB không ngừng phát triển toàn diện cả về tổ chức và hội viên, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong CCB; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò của Cựu quân nhân ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nhiều CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia chính quyền và đoàn thể ở cơ sở. CCB cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Hội CCB tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trên cơ sở những kiến nghị của Hội CCB Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện các Ban xây dựng Đảng, MTTQ phát biểu ý kiến vừa ghi nhận đánh giá cao hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua, giải thích thêm và trả lời một số vấn đề có liên quan.

Đồng chí Trương Thị Mai kết luận: “Tôi đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội CCB Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ cho tới nay. Thời gian tuy không dài, nhưng Hội đã đạt được 5 kết quả nổi bật: Thứ nhất, công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và những vấn đề liên tới CCB, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nội bộ Hội, trong cán bộ, trong hội viên của Hội mà còn góp phần lan tỏa trong xã hội, trong hệ thống chính trị; thứ hai, Hội CCB Việt Nam là một tổ chức đi đầu, có trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đặc biệt có bản lĩnh, có năng lực, có kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại nhiều địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp không chỉ của CCB mà của nhân dân; thứ ba, phong trào CCB làm kinh tế, giúp đỡ những CCB còn khó khăn trong cuộc sống; thứ tư, Hội CCB các cấp tăng cường công tác phối hợp với toàn bộ hệ thống chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…; thứ năm, tập trung thực hiện hai đột phá trong Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Hội có nhiều hội viên là tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, những người lính từng vào sinh ra tử cho nền độc lập của đất nước, có ảnh hưởng rất tốt tới hoạt động của Hội, đến hệ thống chính trị, đến xã hội. Đây là điểm mạnh, ưu thế, là truyền thống tốt đẹp của Hội cần tận dụng, phát huy. Hệ thống Hội ngày càng được củng cố, kiện toàn. Cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm và gương mẫu. Hội đang tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt chính trị của Đảng trên mọi lĩnh vực”.

Sau khi phân tích một số tình hình biến động trong nước và thế giới cũng như một số những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị 3 vấn đề Hội CCB Việt Nam cần quan tâm trong thời gian tới: Hội CCB tiếp tục là nòng cốt chính trị góp phần tuyên truyền, vận động các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, xây dựng hệ thống Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Về những kiến nghị của Hội CCB Việt Nam, đồng chí chỉ đạo Ban Dân vận tiếp tục tổng kết Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, khảo sát, đánh giá tình hình cụ thể để đưa những kiến nghị, đề xuất của Hội vào Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo, sau đó báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư như việc tập hợp CQN, bổ sung đối tượng là hội viên của Hội cần tổng hợp; nghiên cứu chính sách đặc thù đối với cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn cán bộ Hội…

HỒ THANH HƯƠNG