**Trả lời: BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:
**
Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT quy định đối tượng Người có công với cách mạng, CCB được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tại Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quy định 12 diện đối tượng được công nhận là Người có công với cách mạng, mỗi đối tượng có điều kiện, tiêu chuẩn khác nhau như: Người được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng; Huy chương Chiến thắng; người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì được công nhận là người có công với cách mạng.

Đối với đối tượng CCB được xác định cụ thể tại Pháp lệnh CCB và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. Theo đó, có 5 nhóm thuộc diện CCB quy định tại Điều 2, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

Do thông tin ông cung cấp chưa đầy đủ nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời, đề nghị ông mang các giấy tờ liên quan đến BHXH tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn giải quyết.

Lã Độ