Đến một năm, nhân Huyện ủy Hà Trung có chủ trương chuyển đổi vùng cấy lúa kém hiệu quả sang làm kinh tế trang trại, giao cho các hộ thầu làm kinh tế. Anh Thạch mạnh dạn nhận 3,5 ha trên diện tích bỏ hoang, toàn cỏ năn, cỏ lác. Trên diện tích 3,5 ha, anh quy hoạch 2ha chuyên cấy lúa kết hợp nuôi cá; tận dụng mặt nước anh nuôi vịt; 1 ha anh chuyên nuôi cá thương phẩm; trên bờ ao anh trồng 200 cây dừa và diện tích còn lại làm sân, vườn, xây dựng chuồng trại chăn nuôi... Tổng số vốn đầu tư lên tới 500 triệu đồng. Để sản xuất có hiệu quả, anh Thạch tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do tỉnh, huyện mở, đồng thời tìm hiểu các mô hình làm ăn trên sách báo và các hộ làm kinh tế giỏi ở địa phương để về áp dụng vào sản xuất của gia đình. Từ năm 2005, trang trại tổng hợp của gia đình anh Thạch đã thu lãi trên 100 triệu đồng; đến năm 2008, anh Thạch thu gần 230 triệu đồng, trừ chi phí anh còn lãi 125 triệu đồng...

Đời sống khá lên, Vũ Văn Thạch có điều kiện giúp đỡ anh em, đồng đội. Đến nay, anh đã cho các gia đình CCB trong chi hội vay khoảng 50 triệu đồng không lấy lãi, để mọi người cùng làm kinh tế.

Thanh Hiên