TP giao UBND quận Hà Đông quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC; tổ chức giao đất TĐC cho các hộ dân theo quy định, báo cáo TP; đồng thời, TP giao quận Hà Đông kiểm tra thực tế quỹ đất TĐC trên địa bàn, giải quyết những tồn tại về TĐC, những tồn tại về khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn quận. Thành phố cũng giao Sở Xây dựng tổng hợp lại quỹ nhà tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp mà trước đây đã chỉ đạo bố trí TĐC cho các hộ dân thuộc dự án xây dựng, mở rộng đường Nguyễn Khuyến để phục vụ nhu cầu TĐC cho các đối tượng khác.

Việc điều chỉnh chính sách TĐC là do trước đây một loạt chính sách đền bù, hỗ trợ, GPMB và TĐC do Ban BT GPMB quận Hà Đông xây dựng chưa đúng với quy định, chính vì vậy, vừa qua UBND TP có quyết định điều chỉnh chính sách TĐC cho các hộ dân.

Doanh Chính