Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW, Tỉnh ủy Điện Biên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện. Bám sát nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban cán sự Đảng và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, giải pháp về nhiệm vụ phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Ban Cán sự UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình thực hiện Chỉ thị số 21.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 5.538 vụ, 6.907 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 227,416kg thuốc phiện, 599,720kg hêrôin, 106,044kg ma túy tổng hợp. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã tiến hành xét xử 5.234 vụ với 6.546 bị cáo phạm tội về ma túy...

Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2008 - 2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đi vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm để giải quyết triệt để vấn đề tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cấp chính quyền phải chủ động, cụ thể và hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương - trực tiếp là Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tỉnh chủ động xây dựng mối quan hệ đối ngoại đoàn kết, hữu nghị và phối hợp hiệu quả trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phạm Trung