Bấy giờ, nói đến trồng rừng ai cũng sợ, vì đây là một nghề kinh doanh mạo hiểm, thời gian thu hồi và quay vòng vốn lâu, sau 6-8 năm mới cho thu hoạch, đó là chưa kể nguy cơ cháy rừng luôn rình rập, sơ sảy một chút là mất trắng hết. Nhưng ông Tân thì không ngại. Ông hăng hái làm, có thời gian ông còn thành lập hẳn một tổ HTX trồng rừng, giải quyết việc làm cho 15-20 lao động. Đến nay ông trồng tới 60 ha, chủ yếu là keo tai tượng - một loại cây phù hợp với chất đất địa phương. Theo tính toán, một chu kỳ trồng rừng từ 4-6 năm, khi khai thác trừ hết chi phí, mỗi héc-ta còn lãi khoảng 25-30 triệu đồng, trung bình mỗi năm trang trại của gia đình ông thu hoạch 10 ha, như vậy lãi thu được tới 250-300 triệu đồng.

CCB Vũ Văn Tân từng được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm (2000-2004); bằng khen của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh về danh hiệu Hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi 1999-2003.

Bài và ảnh: Hoàng Đức Thành