Xe chạy suốt đêm, tới một trận địa phía nam cầu Hàm Rồng, trời vẫn chưa sáng. Biết cán bộ, chiến sĩ ban ngày trực chiến vất vả, Chính ủy nói với đoàn cùng đi: “Dừng ở khu vực nhà bếp thôi, không lên sở chỉ huy trên đồi vội, để anh em tranh thủ ngủ lấy sức…”. Đồng chí bếp trưởng thấy Chính ủy đến, muốn chạy lên báo tin cho chỉ huy đơn vị, lại không được phép, liền mời Chính ủy nghỉ trên chiếc giường của mình, song ông lại nhường chiếc giường đó cho người lái xe, còn mình và mấy cán bộ cùng đi trải bạt, ngủ ngay trên nền đất…

THANH XUÂN