Đại tiện ra máu lo gì
Đậu đen nấu chín – ăn đi, khỏi liền
Tiểu tiện ra máu thì nên:
Đậu đen nung cháy nấu lên thay trà
Đậu đen nấu chút gừng nhà
Đầy hơi, bụng chướng uống là rất hay
Mùa hè trúng nắng bị say
Vỏ đậu xanh sắc uống ngay, khỏi liền
Ngộ độc sắn cũng chớ quên
Đậu xanh giải độc _ nấu lên rồi dùng
Những người tê phù, nặng chân
Đậu đỏ - cá chép (nửa cân) đem hầm
Ăn thế đó, vài ba lần
Chân sẽ nhẹ hẳn, đần dần bớt tê
Chữa say rượu cũng hay ghê
Sắc nước đậu uống – vùng quê hay làm.
H-T