Ông Sisavath Keobounphan ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự lỗi lạc của thế kỷ 20, đã cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu quốc thắng lợi, thu non sông về một mối. Bên cạnh tài thao lược quân sự, Đại tướng có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ đến lợi ích của nhân dân và có một tấm lòng quốc tế trong sáng cao cả.

Với đất nước Lào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người bạn lớn, gần gũi, hết lòng giúp đỡ cách mạng Lào. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ giúp Lào xây dựng lực lượng vũ trang, Đại tướng đã làm hết sức mình và cùng Chính phủ kháng chiến Lào trực tiếp chỉ huy chiến dịch Thượng Lào 1953, giải phóng Hủa Phăn, Sầm Nưa, xây dựng căn cứ địa cách mạnh từng bước mở rộng vùng giải phóng, xây dựng lực lượng tiến lên giải phóng hoàn toàn nước Lào năm 1975…

Ông Sisavath Keobounphan cho biết ông và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nhiều lần được gặp gỡ, trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về liên minh chiến đấu Việt-Lào chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước; trao đổi tình hình tác chiến, xây dựng lực lượng quân đội, bài học về chiến tranh nhân dân. Những lần gặp gỡ đó đã giúp cho ông học hỏi thêm nhiều điều bổ ích từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, làm cho tình cảm anh em Việt-Lào nói chung và những người lãnh đạo quân đội hai nước nói riêng càng gắn bó keo sơn, tin tưởng, sinh tử có nhau.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là nỗi buồn và niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn cả đối với nhân dân Lào.

Ông Sisavath Keobounphan bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giúp đỡ nhân dân Lào, quân đội Lào trong hàng chục năm qua và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, vững bước tiến lên xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.
Theo Vietnam+