Năm 2008, với khẩu hiệu: “Tất cả vì người nghèo”, Đại tá Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Châu, đã không ngần ngại gõ cửa các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ, nài nỉ xin họ giúp cho hội viên CCB nghèo một vài căn nhà. Đồng chí trở về các đơn vị cũ, hoặc đi tới những đơn vị kết nghĩa xin tài trợ đến cuối năm. Thời gian như thoi đưa, đến cuối năm xã Tân Hà đã có được 3 căn, xã Thạnh Đông được 2 căn, xã Tân Phú được 4 căn, xã Suối Dây được 3 căn, xã Tân Hòa được 2 căn, tất cả là 14 căn nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội.

Chúng tôi, những người lính nghèo, thầm cảm ơn đồng chí đại tá rất nhiều, nhưng chưa có dịp bày tỏ. Xin tặng đồng chí tình cảm nồng thắm, thân thiết (qua bài báo nhỏ “Đại tá đi... xin” này vậy.

PHẠM ĐỨC CẢNH