Hơn 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 40 ngàn hội viên Hội CCB trong toàn tỉnh về dự, thiếu tướng Đỗ Công Mùi Phó chủ tịch TƯ Hội CCB, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa tươi thắm do đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới chúc mừng.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Đắk Lắk, của TƯ Hội và sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao Hội CCB tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các nhiệm vụ. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội IV đề ra đều đạt và vượt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức năng phản biện xã hội, nắm bắt tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện những bức xúc, những mâu thuẫn trong giải phóng mặt bằng, đền bù, tranh chấp đất đai và một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số để phản ảnh cho Đảng, Chính quyền; đồng thời, Hội tích cực chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền vận động quần chúng, giải quyết những vấn đề phức tạp ở một số địa bàn: EaSúp, M'ĐRắc, KRôngNăng, EaH'Leo góp phần ổn định về chính trị.

Hội chủ động khai thác được nhiều nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tính đến tháng 6/2012 tổng dư nợ 452,180 tỷ đồng (Trong đó vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội: 390,527 tỷ đồng). Từ các nguồn vốn vay đã tạo được 4.475 việc làm mới và 1.220 việc làm thêm. Chú trọng xây dựng mô hình CCB làm kinh tế, sản xuất, kinh doanh phát triển cả về số lượng và hiệu quả kinh tế; đã phát triển 126 doanh nghiệp và công ty, tăng 2,26 lần, từ 10 hợp tác xã (HTX) lên 20 HTX; từ 160 trang trại lên 362 trang trại, có 4.064 HV chiếm 10,18% trên tổng số hội viên hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh; Hội CCB T.P Buôn Ma Thuột đã thành lập: Câu lạc bộ doanh nghiệp CCB.

Bằng nhiều biện pháp sáng tạo, cụ thể, thiết thực: Hình thức kết nghĩa tập thể và cá nhân, phong trào 5/1 (5 hộ kinh tế khá, giàu giúp 01 hộ nghèo); xây dựng quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ đồng đội, đã giúp nhau 30.000 ngày công lao động, giúp nhau cây giống, con giống quy thành tiền 5.345 triệu đồng, xây dựng được trên 28 tỷ đồng quỹ Hội để cho hội viên vay với lãi xuất thấp hoặc không tính lãi; xoá được 2.782 hộ nghèo. Trong đó 1.031 hộ là người dân tộc thiểu số, từ 10,5% năm 2007 giảm xuống còn 4,7% năm 2010; số khá và giàu từ 10.471 hộ năm 2007 lên 18.894 hộ năm 2011, chiếm 45,21% tổng số hộ Cựu chiến binh toàn tỉnh. Bằng các nguồn lực của toàn xã hội và đóng góp của hội viên đã xoá được 1.319 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, tổng trị giá gần 40 tỷ đồng; trong đó: 173 nhà nghĩa tình đồng đội (do hội viên đóng góp) mỗi căn nhà từ 25 đến 35 triệu đồng, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Đến 6/2012 kết nạp được 10.636 hội viên, vượt kế hoạch đề ra, đưa tổng số hội viên lên 42.821 hội viên. Thành lập mới: 2 tổ chức Hội cấp trên cơ sở (Buôn Hồ, CưKuin); 36 Hội cơ sở, 274 chi hội. Đến nay toàn tỉnh có 18 tổ chức Hội trực thuộc (17 tổ chức Hội cấp trên cơ sở; 01 Hội cơ sở); 340 Hội cơ sở và 2.505 chi hội; đạt trên 90% thôn, buôn, tổ dân phố có Chi hội. Đặc biệt chú trọng kiện toàn tổ chức Hội vùng sâu, vùng xa, tổ chức Hội khối 487 sắp xếp cho phù hợp với các loại hình doanh nghiệp và đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp, vừa đảm bảo đúng quy định, vừa nâng cao hiệu quả sinh hoạt và hoạt động. Đến nay các tổ chức Hội 487, vùng sâu, vùng xa cơ bản ổn định, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Tại đại hội, đã thảo luận và nhất cao Báo cáo chính trị, tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết XV tỉnh đảng bộ, Nghị quyết đại hội Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ (2012-2017). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.** **Phân đấu 100% tổ chức Hội, cán bộ, hội viên có chương trình thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm, 90% trở lên Hội cơ sở và Chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% hội viên gương mẫu; 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá; giảm hộ nghèo từ 2,5% trở lên theo chuẩn nghèo mới.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh, các thế hệ CCB toàn tỉnh nguyện phát huy lòng trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 29 đồng chí; 7 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội CCBVN, đồng chí Nay Tơ Rưng được tái bầu lại làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trần Công Thi