Bộ trang phục gồm có: 1 lá quân kỳ 2m.3m , 5 bộ lễ phục ( mỗi bộ lễ phục gồm: áo, quần màu trắng, sơ mi trắng, cà vạt, cành tùng, mũ kepi có sao). Bộ trang phục nầy được cất giữ tại cơ quan Hội CCB. Hội CCBTP đã tổ chức tập huấn về những quy định chung tổ chức lễ phủ quân kỳ, như: công tác chuẩn bị,thời gian và thành phần dự lễ phủ quân kỳ, các động tác xếp quân kỳ trước khi vào lễ,xếp đội hình, thực hành phủ quân kỳ và thu quân kỳ, công tác quản lý, sử dụng trang phục tiêu binh. Việc chăm lo nghi thức lễ tang cho hội viên CCB từ trần của Thành ủy, UBNDTP được cán bộ, hội viên CCB đánh giá cao, thể hiện sự tri ân, trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự cống hiến của CCB trong quá trình công tác, xây dựng, chiến đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TIN: NGUYỄN PHÁT