Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, đặc biệt là công tác quản lý nguồn vốn, kịp thời lập hồ sơ xử lý các hộ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để gia hạn nợ, khoanh nợ và xóa nợ. Do vậy, công tác ủy thác vốn vay của Hội CCB TP có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng dư nợ đến cuối 2017 do Hội CCB TP quản lý là 337 tỷ đồng, tăng dư nợ trên 22% với 12.932 hộ vay, trong đó có 2654 hộ CCB vay với số tiền gần 59 tỷ đồng. Chính từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo,cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Riêng trong Hội CCB đã có 301/342 hộ CCB thoát nghèo cũng từ nguồn vốn vay này.
Năm 2018, Hội CCB TP phấn đấu với nhiều biện pháp cụ thể để nâng nâng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, tạo sinh kế cho hội viên còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống và làm giàu chính đáng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, toàn Hội quyết tâm không để xảy ra tình trạng tái nghèo và xóa 41 hộ nghèo còn lại theo tiêu chí mới của TP , huy động mọi nguồn lực để xây mới 7 nhà, sữa chữa 193 nhà xuống cấp cho hội viên, đầu tư công sức phát triển thêm 15 mô hình kinh tế dịch vụ, cơ sở SXKD, trang trại, gia trại, góp phần nâng cao đời sống hội viên nghèo.
Tin: Nguyễn Phát