Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu kể lại những câu chuyện hào hùng của các chuyến tàu không số ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển ra vào hai miền Nam Bắc, mong muốn truyền thống của cha ông ngày trước tiếp tục được thế hệ hôm nay phát huy vào phát triển kinh tế xã hội. Đoàn được đi tham quan, nghe lãnh đạo, ban điều hành công ty giới thiệu quy trình kỹ thuật xử lý chất thải, những tiến bộ khoa học được áp dụng để vận hành và quan trọng hơn là giải quyết được lượng rác thải ngày càng nhiều khi tốc độ đô thị hóa càng nhanh ở thành phố mà không ảnh hưởng đến môi trường.

Hùng Khoa