Để giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, ngày 17-10-2000, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hưởng ứng tham gia cuộc vận động và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, lấy ngày 31-12 hằng năm tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” vì người nghèo - Tết cho người nghèo và thiết tha mong rằng: Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hưởng ứng “Vì người nghèo” với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng.

13 năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng và đạt kết quả, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tổng kết năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” trong cả nước đã vận động được trên 1.500 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư đã tiếp nhận 99,822 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị; vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội được gần 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây trên 84.990 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Lũy kế trong 12 năm từ khi vận động đến ngày 26-12-2012, Quỹ “Vì người nghèo” trong cả nước đã vận động được 8.558,9 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư vận động được 497 tỷ đồng; vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội (năm 2009-2012) được trên 19.000 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, sự nỗ lực của người nghèo đã xây dựng sửa chữa 1.304.700 căn nhà “Đại đoàn kết”. Đến nay có 6.453 xã, phường, thị trấn; 334 quận, huyện, thị xã; 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành xóa nhà dột nát, tạo chỗ ở ổn định cho người nghèo; hàng triệu người nghèo được hỗ trợ tư liệu sản xuất, học phí cho con cái học hành…

Chính sách dành cho người nghèo luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, rõ nhất là thông qua đầu tư nguồn lực để thực hiện các kế hoạch phát triển KTXH. Tuy nhiên để góp phần thiết thực giúp người nghèo vượt khó khăn trong cuộc sống cần sự chung tay của cả cộng đồng. Triển khai các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Chương trình “Nối vòng tay lớn” ngày 31-12 hằng năm là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền, phát huy những kết quả đã đạt được, biến mục tiêu của cuộc vận động thành mục tiêu và quyết tâm chung của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội ở địa phương.

Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, góp phần giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Mai Anh