Phát biểu tại cuộc giao lưu, Trung tướng Đỗ Xuân Công, Trưởng đoàn TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động trước ân tình của các doanh nhân CCB Thủ đô.

Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Nội Nguyễn Thị Mai khẳng định, các doanh nhân CCB Thủ đô luôn luôn khắc sâu lời Bác Hồ mong ước: Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được sống hạnh phúc, để từ đó phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ buổi giao lưu này, sẽ có những mối quan hệ mới được hình thành giúp các doanh nhân CCB phát triển thêm sản xuất kinh doanh.

QV