Báo cáo tổng hợp của đồng chí Hồ Luyện - Ủy viên Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng - Cụm trưởng và phát biểu thảo luận của các đại biểu thống nhất đánh giá: Với đặc điểm là cụm có đông thành viên và hội viên nhất trong 12 cụm của toàn Hội, trong nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào thi đua của Cụm thi đua số 4 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với ba dấu ấn nổi bật:

 • Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào thi đua của Cụm 4 đã tập hợp được lực lượng đông đảo CCB để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội. Phong trào thi đua của các Tỉnh, Thành hội trong Cụm đã gắn với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua của từng địa phương; trong đó Phong trào thi đua luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu và đóng góp thành tích xứng đáng vào thành công của phong trào thi đua yêu nước chung.
 • Phong trào thi đua trong Cụm rất đồng đều; năm nào các Tỉnh, Thành hội cũng có những điển hình mới, hoạt động rất thiết thực, hiệu quả. 5 năm qua, hầu hết các Tỉnh, Thành hội đều được T.Ư Hội và chính quyền tỉnh khen thưởng.
 • Cụm tiến hành giao ban thi đua có nền nếp; đây là hình thức phù hợp, hiệu quả. Thông qua giao ban thi đua, hình thành tinh thần thi đua lành mạnh, thi đua đuổi và vượt điển hình; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm, phương pháp, vật chất...
  Thực hiện tốt ba nội dung trên đã giúp cho phong trào thi đua của các Tỉnh, Thành hội vừa tạo được bề nổi và chiều sâu, thiết thực; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 của các đơn vị.
  Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế của Phong trào thi đua của Cụm là:
 • Chưa tổ chức được các hội nghị "đầu bờ", để kịp thời tổng kết, rút ra được những kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình, mô hình mới. Trong nhiều nguyên nhân, có trách nhiệm của Cụm trưởng và kinh phí để thực hiện hạn hẹp.
 • Thường trực T.Ư Hội và cơ quan tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của T.Ư Hội có chủ trương, chỉ tiêu thi đua, nhưng chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
  Từ hiệu quả thiết thực trong hoạt động của Cụm thi đua số 4 thời gian qua, Hội nghị cho rằng tổ chức cụm thi đua và thường xuyên tiến hành giao ban thi đua cụm là rất hiệu quả, thiết thực; tuy nhiên trong nhiệm kỳ tới, hình thức hoạt động của Cụm cần phong phú, hiệu quả hơn.
  Tin và ảnh: Hưng Linh