Hội CCB phường Thu Thủy hiện có 52/84 hội viên là giáo dân, sinh hoạt trên 6 chi hội, trong đó có 4 đảng viên và 12 hội viên đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư chi bộ, khối trưởng, phó chủ tịch UBND phường, phường đội phó và một số các chức danh khác. Sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi hội trưởng Nguyễn Đình Nhung kiêm khối trưởng khối 6 được đi báo cáo gương sáng tại hội nghị của tỉnh, được tặng bằng khen.
Hội CCB phường Nghi Tân hiện có 25 hội viên giáo, sinh hoạt trên 4 chi hội, có 1 hội viên Nguyễn Ngọc Quý là đại biểu HĐND phường liên tục 4 nhiệm kỳ, cũng là chủ doanh nghiệp về thu mua thủy, hải sản trên địa bàn; hiện có 3 kho đông lạnh trữ lượng 300 tấn và 2 xe vận tải, một mặt bằng xưởng sản xuất trên 5.000m2 đất, trị giá gần 10 tỷ đồng, giải quyết lao động thời vụ từ 30-40 người. Số hội viên còn lại đều mở các ngành nghề nuôi cá lồng trên sông Cấm, làm dịch vụ du lịch, 3 hội viên được bà con giáo dân tín nhiệm bầu trong Hội đồng mục vụ của Giáo họ.
Hội CCB phường Nghi Hải hiện có 7 hội viên là giáo dân, sinh hoạt ở 2 chi hội xen ghép, có hội viên Mai Văn Hoa đang đảm nhiệm chức vụ đội trưởng dân phòng phường và 1 hội viên giữ chức chi hội phó CCB. Cả 7 hội viên đều làm kinh tế giỏi.
Trong nhiều năm qua, tất cả hội viên CCB đi theo đạo ở thị xã Cửa Lò đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gắn bó với quê hương, thực hiện phương châm: Sống tốt đời, đẹp đạo, vận động đồng bào theo đạo chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá cách mạng, truyền đạo trái phép, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Bài và ảnh:
Hải Hòa