Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Công ty CCB và Công ty CQN Tp. Hồ Chí Minh đã kêu gọi cán bộ, CNV Công ty CCB và CQN ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã quyên góp được 225 triệu đồng. Riêng Trung tướng Lê Thành Tâm và gia đình ủng hộ 100 triệu đồng, ông Võ Trọng Hiếu, Hoàng Trọng Lập Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty ủng hộ mỗi ông 50 triệu đồng.
PV