Ông Vân phản ánh về việc ông Nguyễn Đình Ngoạt, Tổng giám đốc Công ty CP vật tư nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên dùng quyền lực để trù dập và ra quyết định kỷ luật ông Vân với hình thức sa thải, bắt ông Vân phải bồi thường số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đơn phản ánh, ông Vân đã đưa ra những khuyết điểm sai phạm nghiêm trọng của ông Ngoạt như:

Ông Nguyễn Đình Ngoạt đã hợp thức hóa về hàng hóa, chứng từ, cụ thể như công ty đã viết trước hóa đơn hàng hóa cho các đơn vị, trong đó có chi nhánh huyện Định Hóa để có hàng đầu vào, sau đó chi nhánh huyện Định Hóa phải viết hóa đơn đầu ra (cũng là viết trước) bằng những địa chỉ chưa thực hiện… Trên thực tế, các chứng từ đó là chứng từ khống để bòn rút tiền của Nhà nước, điều này đã gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các chi nhánh, trong đó có chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Định Hóa.

Bên cạnh đó, ông Ngoạt đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh những loại hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông theo quy định của thị trường… Năm 2009, ông Ngoạt đã chỉ đạo các đơn vị thuộc chi nhánh hạch toán ngoài sổ sách, viếât hóa đơn cho các đơn vị thấp hơn giá thực thu của công ty, số tiền chênh lệch trên công ty thu tiền mặt bằng giấy biên nhận không lập phiếu thu... Ngoài ra, ông Ngoạt còn chỉ đạo chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Định Hóa dùng tiền của chi nhánh để mua đất của tư nhân, diện tích đất đó mang tên cá nhân với tổng diện tích là trên 400m2 đã được hợp thức và bìa đỏ đó giao nộp về công ty quản lý…

Ông Vân đã nhiều lần có ý kiến với công ty và gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên xác minh làm rõ các vấn đề trong đơn phản ánh của ông Vân.

BAN BẠN ĐỌC