Ngày 31-3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Chỉ đạo, biên tập - xuất bản bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" tổ chức lễ tổng kết và công bố bộ sách. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã đến dự.

Công trình 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến' do Hội đồng Chỉ đạo biên soạn gồm 32 thành viên là những nhà lãnh đạo, các cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử,... của 19 tỉnh, thành phố, Quân khu 7, Quân khu 9 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, nhà nghiên cứu Trần Bạch Ðằng làm chủ biên thực hiện trong tám năm (2002 - 2010). Công trình được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá chất lượng xuất sắc và Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu hai lần trao giải (năm 2006 và 2010). Bộ sách 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến' được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết Lời giới thiệu và đồng chí Võ Văn Kiệt viết Lời nói đầu. Bộ sách gồm bốn phần trong đó có hai tập chính sử là 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến' (1945-1954) và 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến' (1954-1975). Bộ sách còn có một tập 'Biên niên sự kiện Lịch sử Nam Bộ kháng chiến' (1945-1975) và một tập 'Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ'.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bộ sách 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến', một công trình mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn lao. Ðồng chí nhấn mạnh: 'Có thể bộ sách vẫn chưa phản ánh hết các sự kiện, chưa thể hiện đầy đủ tầm vóc lớn lao, tính chất ác liệt, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ đồng bào cả nước trên chiến trường Nam Bộ, nhưng công trình đã khái quát được những chiến công và những hy sinh to lớn của nhân dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến. Bộ sách hoàn thành là sự tri ân đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Qua bộ sách, chúng ta vui mừng thấy rằng, không một chiến công nào, một sự hy sinh nào, một sự kiện lịch sử nào ở Nam Bộ bị lãng quên. Ðây là một công trình khoa học tổng kết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ta về chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta trên chiến trường Nam Bộ. Từ công trình khoa học này, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang của chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau'. Từ ý nghĩa to lớn của bộ sách 'Lịch sử Nam Bộ kháng chiến', đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị, các cơ quan liên quan cần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi bộ sách đến đồng bào, đồng chí ở trong và ngoài nước. Các đơn vị cần nghiên cứu để bổ sung vào chương trình giáo dục ở các cấp học, để góp phần bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta, nhất là đối với thế hệ trẻ.

  • Theo VGP* Giáng Hương