Hai đồng nghiệp nói chuyện phiếm lúc giải lao -Tớ đố cậu người ta hay ví ai với con mèo? -Quá đơn giản. Có câu "Nam thực như hổ, nữ thực như miu". Vậy rõ là cánh nữ hay được ví với mèo rồi. -Chưa chắc đúng đâu. Có khi còn ngược lại ấy chứ. Thế hôm nọ, cô Lan đi chơi với cậu, mẹ cô bảo với tớ: "Coi chừng mỡ để miệng mèo" -??!! Hiện đại