Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Vĩnh đã động viên cả ba người con trai yêu dấu nhất của mình lần lượt lên đường tòng quân vào Nam đánh Mỹ. Anh Phùng Văn Đức, con trai thứ hai đi đầu tiên. Tiếp theo là anh Phùng Văn Cũng; thấy hai em hăng hái lên đường đánh Mỹ, anh Phùng Văn Tài con cả cũng tình nguyện đi tiếp.

Cả ba con của mẹ đều dũng cảm chiến đấu và lập công xuất sắc, được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và lần lượt anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. Mỗi lần nhận được tin con hy sinh, mẹ Vĩnh lại ngất xỉu , chết đi sống lại nhiều lần. Rồi ngày tháng qua đi, mẹ Vĩnh đã vượt lên khó khăn, tiếp tục tham gia tốt công tác tổ trưởng Hội mẹ chiến sĩ. Đêm đêm, dù trời mưa rét, đường trơn, mẹ Vĩnh vẫn một tay chống gậy, một tay cầm đèn đi khắp 3 thôn, vận động thanh niên nhập ngũ vào miền Nam chiến đấu. Thấy người mẹ già ba lần tiễn con đi, lại lăn lội đến nhà mình trong đêm tối, nhiều thanh niên quê hương hết sức xúc động, đã vâng lời mẹ lên đường đi chiến đấu.

Mẹ Vĩnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 1 và Huân chương Độc lập hạng ba. Hiện nay mẹ đang phấn đấu tiến tới tuổi 100 và đang tiếp tục góp phần nhỏ bé vận động mọi người chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

NGUYỄN CẢNH