Tháng 8-1948, Pháp đưa quân về đóng đồn tại mấy ngôi nhà sàn của tên Bá Tứ ở Khả Cửu để lập "Xứ Mường tự trị".

Đội du kích Thanh Sơn được lệnh phải diệt gọn số địch này, chặn lại âm mưu địch. Tinh thần du kích rất cao, nhưng vũ khí quá thiếu, anh em bàn nhau: Phải giáp lá cà và đánh bằng giáo vầu. Ý kiến ấy được nhất trí cao, mọi người tiến hành tập luyện. Họ làm bù nhìn bằng cây chuối, rồi cho mặc áo của lính Pháp. Lúc đầu, do chưa biết cách chọn cây và vót đầu, nên khi đâm bị chùn. Rút kinh nghiệm, anh em chọn cây vầu già, lấy đoạn góc vót nhọn, rồi đốt lửa chống chùn đầu, quả nhiên giáo vầu đã xuyên thủng dù bù nhìn mặc áo lính Pháp dày. Phương án chiến đấu được thống nhất. Đêm ấy, tại nhà tên Bá Tứ, lực lượng ta bố trí cứ mỗi tổ 3 người đón một cửa sổ, giáo vầu được dựng ngược như những chiếc chông chờ chúng từ trên nhà sàn nhảy xuống. Đúng 12 giờ đêm, súng lệnh nổ, cả trung đội xông lên phá cửa, dùng giáo vầu đâm giặc. Địch bị đánh bất ngờ, hốt hoảng nhảy từ sàn nhà xuống, bị giáo vầu xiên, la ó tháo chạy thoát thân. Trận đánh diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút, ta diệt 6 tên, thu 6 súng.

Ngay sau trận đánh, đội du kích được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen!...

ĐĂNG KHOA