Ngày mới thành lập, chi hội chúng tôi là điểm sáng của Hội CCB xã X. Lúc đó, Chủ tịch CCB xã là một đồng chí trung tá về nghỉ hưu, ông lại trực tiếp sinh hoạt ở Chi hội 4, nên chi hội hoạt động đều, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền tích cực, đi đầu trong công tác an ninh. Quỹ vốn của chi hội cao nhất xã, tuyên truyền kết nạp được nhiều hội viên mới, bảo đảm tiêu chuẩn theo Điều lệ Hội. Nhưng được vài khóa, khi đồng chí Chủ tịch nghỉ công tác, thì phong trào bắt đầu đi xuống. Toàn xã yếu thì chi hội tôi cũng không ngoại lệ. Đúng là cán bộ nào, phong trào ấy!

Chi hội tôi yếu đi thế nào? Trước hết là chế độ sinh hoạt buông lơi, quỹ chi hội quản lý lỏng lẻo, kết nạp hội viên mới không đúng tiêu chuẩn, Báo CCBVN là một tài liệu học tập, thông tin, hướng dẫn công tác Hội, nhưng hội viên đề nghị mua để đọc và làm theo Báo, song chi hội không mua, mặc dù quỹ Hội còn, hoặc tiền Hội phí trích ra cũng đủ… Theo tôi, việc các chi hội mua báo CCB Việt Nam cần có quy định bắt buộc…

Chuyện cụ thể ở một chi hội, nhưng cũng là tình trạng chung ở một số cơ sở yếu kém khác. Vì vậy, chúng tôi đề nghị lãnh đạo các cấp Hội tăng cường sâu sát cơ sở, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời, để Hội hoạt động tốt hơn.

THANH SƠN