Năm 1990, công ty đưa ra chủ trương khoán hộ, anh mạnh dạn nhận khoán tại đội 26-7 mười con bò, bê và 3,53 ha đất. Công ty cho các hộ nhận khoán vay vốn và trả bằng sản phẩm sữa. Do có kinh nghiệm nuôi bò sữa nhiều năm nên anh đọc thêm tài liệu, vận dụng phương pháp chăn nuôi khoa học, lại vốn là y tá nên anh biết cách phòng chữa bệnh cho bò, vì vậy bò của anh không bị lây dịch. Trên diện tích đất nhận khoán, anh trồng các loại cỏ khác nhau để bảo đảm mùa nào cũng có cỏ tươi cho bò, đồng thời trồng các loại cây họ đậu, ngô để làm thức ăn ủ chua cho bò. Ngoài ra, còn dự trữ cỏ khô hàng năm khoảng 40 tấn và trồng loại cỏ mới VA06, Signal, Zuzi có độ dinh dưỡng cao… do đó đàn bò của anh béo khỏe, sinh sản nhanh, cho sữa nhiều. Anh còn áp dụng phương pháp cấy phôi để có giống tốt và áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo chọn giới tính để bò chỉ đẻ ra bò cái… Nhờ đó đến nay đàn bò nhà anh đã có 40 con, cho sữa từ 25 - 50kg con/ngày; anh còn áp dụng vắt sữa bằng máy dàn (một lần 4 con) thay cho vắt đơn để giảm bớt công lao động… Kết quả sản lượng sữa đàn bò nhà anh tăng nhanh. Năm 2010, 40 con bò của anh cho sản lượng 133 tấn sữa trị giá 1,64 tỷ đồng (năm 2008 đạt 652 triệu đồng). Bà con quanh vùng đặt tên vui cho anh là “chuyên gia bò sữa”.

Là một điển hình làm kinh tế mới rất có hiệu quả, anh còn là bí thư chi bộ của đội 26-7, rất quan tâm đến hoạt động của Hội CCB và góp phần xây dựng Hội nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Văn Giang