1. Đại hồi 12g, sao, tán nhỏ, cho vào quả cật lợn (quả thận) nấu cách thủy hoặc nướng ăn, ngày một quả, rất công hiệu, chỉ trong một tuần giảm đau rõ rệt
  2. Gốc cây mướp 100g, đốt cháy vàng, tán nhỏ, hòa vào 500ml rượu trắng, uống 1 ngày 20ml.
  3. Thận lợn 1 quả, củ hành ta 10g, đỗ đen 20g (thay bằng đỗ trọng càng tốt) nấu ăn mỗi ngày một bữa.
    HHT