Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 40 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó có 27 huyện, thị, thành, 2 đảo thì 11 huyện là miền núi vùng sâu, vùng xa với 192km đường biên giới giáp nước bạn Lào và 102km bờ biển), chỉ đạo hơn 1.000 Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và đơn vị tự vệ, gần 50 đơn vị dự bị động viên. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã gắn cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; coi đây là yếu tố quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Từ chủ trương, quyết tâm đó, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp thực hiện. Một số biện pháp chính được chú trọng là: Thường xuyên phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và người chỉ huy các cấp, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để làm nòng cốt cho toàn dân tham gia công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong khi triển khai thực hiện, Bộ CHQS có theo dõi, kiểm tra, phát hiện đơn vị nào kết quả chưa cao thì phê bình, giao cho cơ quan xuống chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và cuộc vận động nói riêng. Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thực hiện, từng thời gian Đảng uỷ, chỉ huy Bộ CHQS lựa chọn những khâu đột phá phù hợp với tình hình như: Năm 2007 đột phá về luyện tập các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; năm 2008 đột phá nội dung chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông; năm 2009 đột phá vào xây dựng nền nếp chính quy gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Từ chủ trương đúng với nhiều biện pháp thực hiện thật cụ thể, thiết thực mà 5 năm qua Đảng bộ quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, Bộ CHQS được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng 5 cờ thưởng thi đua, nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

KIỀU THU - KIỀU THẨM