Chủ tịch nước Tô Lâm với người cao tuổi tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941/6-6-2024), sáng 6-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt, chúc mừng đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt và đại diện cho Hội Người cao tuổi toàn quốc đã tham dự.

Báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của Hội trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp, thời gian qua Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên người cao tuổi, thống nhất hành động, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh xu thế già hóa dân số nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra thách thức về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và hoạt động của các cấp hội cũng như đời sống của mỗi hội viên, người cao tuổi, ông Nguyễn Thành Bình khẳng định người cao tuổi vẫn kiên định, tiếp tục phát huy truyền thống “Diên Hồng”, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cam kết phấn đấu xây dựng Hội thành tổ chức chính trị xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đưa người cao tuổi nước ta thực sự là “vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói, đồng thời xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại buổi gặp mặt, đại diện người cao tuổi và cán bộ chủ chốt Hội Người cao tuổi một số địa phương cho biết trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, địa phương, trong nhiều năm qua, các hoạt động, phong trào của người cao tuổi cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khởi sắc; các chính sách an sinh đối với người cao tuổi được quan tâm, triển khai trong thực tế cuộc sống.

Các đại biểu bày tỏ mong muốn, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chức năng tiếp tục có những chính sách để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về người cao tuổi; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và tạo thêm việc làm phù hợp cho người cao tuổi.

Bày tỏ xúc động được đón tiếp lãnh đạo cốt cán cùng các đại biểu của Người cao tuổi tiêu biểu đúng vào dịp kỷ niệm 83 năm truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, cũng như gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc; mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về những cống hiến vẻ vang của người cao tuổi nước nhà, nhấn mạnh người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử luôn xứng danh là rường cột quốc gia, xả thân vì xã tắc, là ngọn đuốc bất diệt thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc.

Đánh giá cao báo cáo của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, cũng như những chia sẻ của các đại biểu, Chủ tịch nước khẳng định kết quả nổi bật của Hội Người cao tuổi trong thời gian qua, càng minh chứng cho truyền thống “Diên Hồng” đã và đang được phát huy trong thời đại ngày nay. Đất nước ta có được cơ đồ vẻ vang, có vị thế và uy tín quốc tế cao như ngày nay, không thể không nói đến sự đóng góp quan trọng của lớp người cao tuổi Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và biểu dương những đóng góp quan trọng của người cao tuổi cả nước trong thời gian qua, xứng danh với lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trách nhiệm của các vị phụ lão đối với nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại”. Người cao tuổi Việt Nam vẫn thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững và tiến cùng thời đại. Đối với Đảng, người cao tuổi một lòng son sắt, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đối với Tổ quốc, người cao tuổi giữ hồn cốt lịch sử, văn hóa, hun đúc tinh thần bất khuất, hiện thực hóa khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của Hội Người cao tuổi, cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời yêu cầu, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan từ Trung ương tới địa phương cần lắng nghe đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Hội và công tác người cao tuổi đúng truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, coi người cao tuổi là hồng phúc dân tộc. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung sức đồng lòng gìn giữ phúc lớn của nước nhà ngày một cao dày hơn, như là sự tích lũy vốn quý nguồn lực quốc gia.

Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng cần tiếp tục có các hoạt động, chính sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tăng tuổi thọ; động viên, hướng dẫn người cao tuổi biết tự bảo vệ, theo dõi sức khỏe của mình.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu Trung ương Hội cần chủ động tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội, cống hiến trí tuệ, tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự thảo báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới; tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư “về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở, bảo đảm tính hệ thống, thông suốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, người cao tuổi là lực lượng chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời chủ động tham mưu để Trung ương chỉ đạo việc tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27-9-1995 của Ban Bí thư (khóa VII) “về chăm sóc người cao tuổi”; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Trung ương tham khảo, xem xét ban hành chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác người cao tuổi trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc sửa Luật Người cao tuổi Việt Nam, ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2030 - 2050 cũng là nhiệm vụ cấp thiết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số rất nhanh ở Việt Nam; qua đó đóng góp thiết thực vào cam kết của Việt Nam đối với bảo đảm quyền người cao tuổi, vào tiến bộ, công bằng của nhân loại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu và cán bộ chủ chốt của các Hội Người cao tuổi cả nước.

TTXVN