Hội CCB huyện Mộc Châu có 4.575 hội viên của 22 cơ sở, trong đó có 306 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền và đoàn thể từ thôn, bản, tổ dân phố trở lên. Phần lớn hội viên là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống nhiều khó khăn, thiếu thốn. Anh Hồ Văn Hồng luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các hoạt động, phong trào thi đua của Hội. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện anh cùng tập thể Ban thường vụ, Ban Chấp hành huyện Hội bám sát nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên, kết hợp phát huy tính chủ động, triển khai sâu rộng tới các cơ sở và các chi hội thôn, bản, tổ dân phố.
Huyện hội phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác qua 66 tổ tiết kiệm vay vốn lên tới trên 74 tỷ đồng cho hội viên vay. Từ nguồn vốn vay, hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ kinh doanh như trồng chè, nuôi bò sữa… Hiện Huyện hội có 92 mô hình kinh tế giỏi, trong đó 2 mô hình cấp T.Ư, 10 mô hình cấp tỉnh, 36 mô hình cấp huyện. Tỷ lệ hộ khá, giàu bằng 88%; số hộ nghèo chỉ còn 3,5% theo tiêu chí mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, anh bám sát cơ sở, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia. Cán bộ, hội viên bước đầu hiến 6.214m2 đất, và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi, trường học...
Qua bình xét hằng năm, Huyện hội có 87% số chi hội đạt TSVM (trong đó có 26,3% đạt TSVM xuất sắc) có 95% số hộ viên và gia đình đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”, “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt Hội tham gia rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp được 68 hội viên ưu tú vào Đảng.
Với những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội CCB huyện Hồ Văn Hồng được T.Ư Hội, UBND tỉnh và các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Trường Xuân