Trong năm 2004, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được cấp kinh phí tu sửa nghĩa trang nhưng quá trình thực hiện tu bổ đã để xảy ra một số thiếu sót không đáng có, gây sự hoài nghi cho nhân dân…

Ngày 4-10-2004, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kí Quyết định số 1648/QĐ-CT về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ năm 2004 (trong đó phân bổ cho xã Thanh Khương 40 triệu đồng). Quý II-2004, UBND xã Thanh Khương đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh để thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế dự toán và được Phòng Giao thông – Xây dựng - Địa chính huyện Thuận Thành thẩm định với tổng kinh phí là 77.759.000 đồng. Trong đó, chi phí cho xây lắp hơn 66 triệu đồng, chi phí khác 4,556 triệu đồng, kinh phí dự phòng 3,566 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cán bộ ở xã Thanh Khương không làm tròn trách nhiệm của mình, để xảy ra những sai phạm, thiếu sót.

Tại Kết luận thanh tra huyện Thuận Thành số 69/BCXM-TTr, ngày 31-5-2010 chỉ ra rằng “hồ sơ quyết toán trong quá trình thực hiện dự án này, UBND xã Thanh Khương đang lưu trữ cho thấy chủ đầu tư đã cơ bản chấp hành đầy đủ thủ tục trong đầu tư XDCB theo quy định, cụ thể là: Có báo cáo đầu tư xây dựng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công; dự toán thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt… Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư và đơn vị thi công không lập bản vẽ hoàn công và không ghi chép nhật ký thi công và nhật ký giám sát theo quy định”.

Về khoản kinh phí cấp trên hỗ trợ và việc thanh toán cho bên nhận thầu xây dựng công trình này, kết luận thanh tra cũng chỉ ra: Tổng số tiền đã thanh toán cho ông Hoàng Đình Thành (ông Thành là người nhận thầu xây dựng công trình này), ông Thành đã trực tiếp nhận của ông Hoàng Đình Minh, cán bộ TBXH xã theo giấy biên nhận tiền ngày 31-12-2004 số tiền 40 triệu đồng; ông Thành nhận của ngân sách xã Thanh Khương theo phiếu chi tiền mặt số 08/1 ngày 25-1-2006 với số tiền là 13.754.000 đồng. Khoản tiền 40 triệu đồng ghi trên là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho xã Thanh Khương theo Quyết định số 1648/QĐ – CT ngày 4-10-2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngày 27-12-2004, ông Hoàng Đình Minh (ông Minh được UBND xã Thanh Khương ủy quyền nhận tiền theo giấy giới thiệu số 28/GT ngày 27-12-2004) ký nhận tiền mặt tại Phòng Tổ chức – LĐTB & XH huyện Thuận Thành. Tuy nhiên, số tiền 40 triệu đồng này sau khi nhận về, ông Minh đã thanh toán trả trực tiếp cho ông Thành không thông qua xã, nên Ban tài chính xã Thanh Khương đã không có cơ sở để hạch toán vào ngân sách qua tài khoản 336 (chi hộ) tại kho bạc nhà nước theo quy định. Số tiền UBND xã Thanh Khương thực tế còn thanh toán cho ông Hoàng Đình Thành vượt hơn so với số phải thanh toán giá trị khối lượng xây lắp là 1.194.000đ. Tại biên bản thanh lý hợp đồng giữa UBND xã Thanh Khương và ông Hoàng Đình Thành lập ngày 2-1-2005, thì khoản kinh phí chi khác với số tiền 1.194.000đ tương ứng với số tiền UBND xã đã thanh toán trên được tính trả cho bên thi công công trình.

Thanh tra kết luận việc thanh toán này là không đúng đối tượng theo quy định. Ngoài ra UBND xã Thanh Khương thiếu chỉ đạo và ban giám sát thi công công trình cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ năm 2004 đã không lập bản vẽ hoàn công, không ghi chép nhật ký thi công và nhật ký giám sát theo quy định là chưa thực hiện chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng cơ bản; chưa thực hiện tốt việc quản lý tài chính dẫn đến đã thanh toán cho bên thi công xây vượt số tiền quy định là không đúng đối tượng; thanh toán trực tiếp trả ông Hoàng Đình Thành 40 triệu đồng không được hạch toán qua tài khoản 336 là vi phạm nguyên tắc tài chính.

DƯƠNG QUỐC