Trong bài “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Bác cũng khẳng định, tất cả cán bộ đoàn thể và hội viên của các tổ chức nhân dân điều phải phụ trách dân vận. Hội CCB Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam đã có đóng góp không nhỏ trong Phong trào "Dân vận khéo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020 nằm trong Phong trào "Dân vận khéo" nói chung và cụ thể hóa công tác dân vận, thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hiểu rõ chủ trương, lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều hội viên CCB tỉnh Vĩnh Long là người tiên phong, gương mẫu, đi đầu đã tự nguyện hiến đất, cây cối hoa màu, vật liệu kiến trúc... bàn giao mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà sinh hoạt văn hóa… Đến nay, đã có 1.238 hộ cán bộ, hội viên CCB đồng tình, tự nguyện hiến hơn 237.000m2 đất trị giá hơn 4 tỷ đồng. Các hộ hội viên còn chặt bỏ hơn 1.500 cây ăn trái phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia sửa chữa 117.500m đường giao thông nông thôn, nạo vét 17.600m kênh mương, đào đắp 86 cống đập, phát quang hơn 157.000m đường đi với hơn 9.600 ngày công lao động, trị giá 960 triệu đồng...
Điển hình về tinh thần gương mẫu của CCB luôn được người dân xã Bắc Phong, Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, kế đến là 2 CCB Nguyễn Phước Cận và Phạm Ngọc đã hiến 1.200m2 đất để xây dựng trạm bơm phục vụ tưới tiêu nước sản xuất cho trên 150ha lúa và hoa màu của bà con 2 thôn Mỹ Nhơn và Gò Sạn. Ông Nguyễn Phước Cận, Chủ tịch Hội CCB xã, người đã tự nguyện hiến 700m2 đất chia sẻ: Hi sinh một chút lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của cả thôn, cả xã là việc mọi người nên làm. Không riêng ông Cận mà cả 76 hội viên Hội CCB của xã Bắc Phong đều phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, đặc biệt là góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Đến nay, 100% hội viên đều đã thoát nghèo, nhiều hội viên là những tấm gương sáng về lòng nhân ái, gia đình hiếu học, động viên con cháu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự…
Không thể kể hết những tấm gương hội viên CCB gương mẫu trong công tác “Dân vận khéo” thực hiện xây dựng NTM. Thực tế khẳng định, Hội CCB nhiều nơi đã thực hiện thành công công tác “Dân vận khéo” và đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng NTM ở mỗi địa phương.
Mai Anh