Đối với những gia đình hội viên nghèo, Thường trực Quận hội cùng cán bộ cơ sở thường xuyên rà soát, nắm chắc gia cảnh, tâm tư, nguyện vọng cụ thể. Sau đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoặc phối hợp với các ngành chức năng, Mặt trận, đoàn thể tập trung giúp đỡ. Trong nội bộ, Hội động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, vượt khó, chăm chỉ lao động; kết hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật làm nấm cho 1.326 hội viên; thành lập CLB giải quyết việc làm cho CCB, CQN. Các cấp Hội động viên hội viên tham gia góp “Vốn quay vòng”, kết hợp quỹ đồng đội trên 7,7 tỷ đồng, quỹ nội bộ trên 4 tỷ đồng để hội viên vay không lãi; hướng dẫn, tín chấp cho hội viên và nhân dân vay ưu đãi trên 60 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH để hội viên có vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định và cải thiện cuộc sống. Quận hội vận động xây dựng Quỹ “Vì CCB nghèo” được 100 triệu cùng với hỗ trợ của UBND và MTTQ các cấp được 402 triệu đồng hỗ trợ xây mới 8 Nhà đồng đội, sữa chữa 29 ngôi nhà khác, dành 142 triệu đồng để mua phương tiện sinh kế cho hội viên nghèo. Ngoài ra, Hội CCB Tổng công ty Điện lực miền Trung, Hội CCB Khối doanh nghiệp thành phố hỗ trợ 190 triệu đồng sữa chữa 6 Nhà đồng đội. Hội tích cực quan hệ với các nhà máy, xí nghiệp, công ty thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh giải quyết việc làm cho 178 CCB, CQN, con em CCB; tổ chức tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi…
Nhờ nhiều biện pháp tích cực và sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, hội viên, đến nay toàn quận có 11 trang trại, 2 HTX, 17 doanh nghiệp tư nhân do hội viên làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 900 CCB, CQN và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, có 112 hộ CCB và 15 hộ dân thuộc diện nghèo do Hội nhận giúp đỡ đã vươn lên có cuộc sống ổn định. Quận hội phấn đấu đến cuối năm 2017 không còn hộ nghèo. Hội còn vận động từ nhiều nguồn được trên 400 triệu đồng thăm, tặng quà hội viên nghèo, ốm đau, lão thành cách mạng, gia đình chính sách và hàng trăm triệu đồng khác làm quà khuyến học, học bổng cho học sinh nghèo, mua thẻ bảo hiểm, tặng sổ tiết kiệm cho anh em thương, bệnh binh, hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống.
Nguyễn Phát