Theo lời Bác dạy “Thương bình tàn nhưng không phế”, nơi đây là địa bàn dân cư nằm gần bến xe khách, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Trước tình hình đó, ông bàn với cấp ủy, chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố ở phường Hòa Bình, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự trị an, đấu tranh phòng chống tội phạm; phát hiện 2 tụ điểm mua bán, sử dụng chất ma túy. Ông Trường cùng đồng đội, cảm hóa được 12 thanh, thiếu niên hư, sửa chữa khuyết điểm, tiến bộ và bồi dưỡng, giới thiệu 10 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Bình Vũ