Nhân Thọ là thôn công giáo toàn tòng, số lượng hội viên công giáo trong chi hội chiếm 100%. Đời sống của bà con trước đây còn nhiều vất vả, gần biển nhưng là vùng bãi ngang, ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ. Mặt bằng trình độ dân trí còn hạn chế, đảng viên ít… Đó là những khó khăn đòi hỏi người CCB phải thực sự hết lòng mới gắn bó lâu dài và hoạt động có hiệu quả tốt.
CCB Trần Thanh Bình gương mẫu trong cuộc sống, vừa tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là công tác tôn giáo. Chi hội lồng ghép Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với việc xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hoà thuận”. Phối hợp với các đoàn thể trong thôn đi sâu thực hiện 10 nội dung “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” do Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Từ đó, xây dựng được khối đoàn kết trong cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, cũng như nhiều địa phương ven biển, thôn Nhân Thọ bị ảnh hưởng nhiều mặt, đời sống gặp khó khăn, tư tưởng bà con có những bức xúc. Một số người có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng. Ông Bình cùng Chi hội phó và cán bộ Mặt trận thôn tích cực bám nắm tình hình, đến từng nhà vận động bà con bình tĩnh, không nhẹ dạ nghe theo lời kẻ xấu kích động, lôi kéo làm trái pháp luật. Bởi vậy, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của người Chi hội trưởng mẫu mực được hội viên khâm phục, nhân dân tin tưởng, cấp uỷ chính quyền đánh giá cao vai trò nòng cốt của CCB ở cơ sở.