CLB nữ CCB TP thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Trường Sa ở Phường Hoà Cường, quận Hải Châu.

Đến nay, CLB nữ CCB thành phố đã hình thành và đi vào hoạt động ở 3 cấp thành phố, 7 quận, huyện và 56 xã, phường với số lượng 2.621 hội viên.

Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Hôi CCB các cấp, các CLB nữ CCB trên địa bàn thành phố duy trì đều chế độ sinh hoạt định kỳ, tham gia tích cực phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào do Hội phụ nữ các cấp phát động, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc ở khu dân cư, như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, giáo dục con cháu trong gia đình, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và nhiều hoạt động xã hội như chung tay chăm lo an sinh xã hội, tổ chức hàng trăm “ Bữa sáng nghĩa tình”, “Phiên chợ o đồng”, xây dựng tủ quần áo từ thiện nhằm giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, CLB nữ CCB các cấp đã tích cực vận động nhiều nguồn kinh phí với số tiền 378 triệu đồng để hổ trợ cho nữ CCB nghèo khó, thương binh nữ, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, con liệt sĩ vượt khó, học giỏi...

Ngoài ra, các nữ CCB là những hạt nhân tiêu biểu cho phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao ở cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tính quân dân và nghĩa tình đồng đội, tô thăm thêm hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyễn Phát