**1. Không thực hiện đúng quy định? **

... Chúng tôi là đại diện các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu kéo dài và khu dân cư số 1, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên... Hỏi xung quanh về đề nghị giải quyết việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của chúng tôi theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND, của UBND TP Thái Nguyên... Là người dân, chúng tôi luôn nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời rất ủng hộ và tán thành dự án, vì khi hoàn thành xong khu đô thị và mở rộng đường thì sẽ có rất nhiều thuận lợi cho công việc phát triển kinh tế - xã hội... nhưng khi nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, chúng tôi thấy rất bất bình bởi phương án đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai hiện hành... Chúng tôi đã làm đơn khiếu nại nhiều lần đến các cơ quan chức năng từ xã cho tới thành phố...

**2. Chiếm dụng tài sản công dân? **

... Tên tôi là Phạm Thị Huệ, đại diện cho gia đình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam... Năm 1989, khi xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm có chủ trương bán đất lấy tiền làm thuỷ nông, xây dựng mương máng, tưới tiêu, bà con xã viên nộp đơn xin mua, chúng tôi đã nộp đơn xin mua để làm đất thổ ở. Đơn của gia đình chúng tôi được chấp nhận và chúng tôi đã nộp tiền sử dụng vào đất của ngân sách xã Liêm Chính. Sau khi được UBND xã cùng Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp đo giao cắm mốc giới ngoài thực địa, đất của chị em chúng tôi đã được đánh số thửa 209, thuộc tờ bản đồ số 14, xã Liêm Chính (nay là phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và làm nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định... Thực tế, theo biên bản kiểm kê đất ngày 28-2-2003, cán bộ chuyên môn của địa phương lập thì quyền sử dụng đất đai của gia đình chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp (có tài liệu gửi kèm)... Tuy nhiên, không biết tại sao lãnh đạo địa phương ban hành quyết định thu hồi đất để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu Nam đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý... Và trong việc này, chúng tôi thấy nhiều vấn đề khuất tất xảy ra trong một bộ phận lãnh đạo địa phương... cụ thể là chiếm dụng đất của chúng tôi để phân lô, xây nhà bán...

BAN BẠN ĐỌC