Theo đơn thư, năm 2006, UBND tỉnh Hưng Yên có ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thị trấn Yên Mỹ; dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng và làm xong hạ tầng, phân lô bán hết; giai đoạn 2 được tiến hành thu hồi đất của người dân từ năm 2013, với diện tích khoảng 5ha, có tới 169 hộ dân bị ảnh hưởng, đất của người dân bị thu hồi chủ yếu là đất 03 (đất giao theo Nghị định 64/CP) giao trước năm 1993.
Theo người dân phản ánh, mỗi nhân khẩu ở đây được chia đất 03 khoảng 10 thước, mỗi sào đất người dân được áp giá 105 triệu đồng, ngoài ra không được hỗ trợ gì thêm, có gia đình bị thu hồi hết đất sản xuất, có gia đình bị thu hồi ít nhất 70% diện tích đất hiện có. Với giá đền bù mà UBND huyện Yên Mỹ đền bù cho người dân như vậy thì không biết người dân thôn Trai Trang sẽ sống ra sao - một người dân cho biết. Trong khi, mỗi mét vuông đất ở hiện nay tại khu dự án đang được bán với giá thị trường khoảng 20 triệu đồng.
Điều mà người dân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ mong muốn UBND huyện Yên Mỹ phải có phương án lâu dài cho người dân sinh sống khi bị mất đất sản xuất, như mỗi gia đình có đất bị thu hồi cho dự án sẽ được ưu tiên mua một suất đất ở theo giá quy định của Nhà nước, để người dân có nơi làm ăn, sinh sống lâu dài.
Hoàng Thanh