Ông Dũng là em trai ông Ngô Sỹ Nguyên là CCB, thương binh (pháo thủ số 1 trong xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập ngày 30-4-1975). Mảnh đất của bà Phương, ông Dũng được Nhà nước cấp 207m2 (trong đó có 200m2 đất ở, 7m2 đất vườn, đã được cấp GCNQSDĐ) tại thôn 7, xã Diễn Kỷ. Ngày 15-8-1999, UBND xã Diễn Kỷ thu hồi 1,5m chiều rộng để quy hoạch làm mương, đồng thời ông Hồ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã viết giấy mượn thêm 1m, tổng cộng 2,5m rộng bằng 41m2 bám đường quốc lộ 38. Sau khi thu hồi và mượn đất, UBND xã đã bán cho bà Nguyễn Thị Châu để thu lợi bất chính.

Trước đó đã có nhiều văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Diễn Châu giải quyết dứt điểm cho hộ bà Phương, nhưng từ đó đến nay mọi việc vẫn như cũ. Mới đây nhất UBND tỉnh Nghệ An ra Công văn số 3016/UBND.KT ngày 6-6-2011 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc ký. Nội dung công văn nêu: “Vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương đã được Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ giải quyết khiếu nại lần 1, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu giải quyết khiếu nại lần 2 nhưng bà Phương chưa đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát lại kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ và Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu. Trên cơ sở Báo cáo số 457/CV.TTr ngày 22-7-2010 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát, ngày 9-8-2010, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu căn cứ kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 457/CV.TTr để giải quyết lại vụ việc của bà Nguyễn Thị Phương. Tuy nhiên, đến nay, theo phản ánh của công dân thì Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu vẫn chưa thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 457/CV.TTr và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4844/UBND. KT.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Chánh thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 457/CV.TTr ngày 22-7-2010. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-7-2011.

Giao Chánh thanh tra tỉnh đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu giải quyết vụ việc”.

BAN BẠN ĐỌC