Tượng đài ghi ở khu vực đền Bà Kiệu trước đền Ngọc Sơn xây dựng trước thì ghi: “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh”. Tượng đài ở vườn hoa Hàng Đậu xây dựng sau thì ghi: “Quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh”. Hai câu đó mọi người đều hiểu là lấy trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi quân dân Thủ đô nhân Tết Nguyên đán 1947, sau lời thăm hỏi, động viên, Bác viết: “... Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để tổ quốc quyết sinh... Các em là đại biểu cho tinh thần...”.

Nếu ta chỉ tách từng câu trong thư của Bác sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu sắc lời Bác, có khi lại hiểu theo ý nghĩa tiêu cực mà nên đọc cả đoạn văn Bác viết như lời nhấn mạnh ở trên.

Đọc lại các Lời kêu gọi của Bác, từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và sau này ta thấy đều toát lên ý chí tư tưởng nhất quán, sâu sắc của Bác là: Thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ; không gì quý hơn độc lập, tự do!...

Tôi và một số CCB ở Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu nghĩ rằn: Tượng đài trước đền Ngọc Sơn nên sửa lại chữ “Cảm tử” để thống nhất là “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

TRẦN BA