Tuy nhiên do chưa có nhà hỏa táng đảm bảo hợp vệ sinh, trước đây nhiều trường hợp người chết được đồng bào hỏa táng theo hình thức thủ công vừa không hợp vệ sinh, vừa tốn kém tiền của, không an toàn, lại kéo dài thời gian... Để từng bước khắc phục những hạn chế trong hỏa táng thủ công, tỉnh Cà Mau đã đầu tư xây dựng 9 nhà hỏa táng tại các điểm chùa và trong nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Khmer)... ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.
Các nhà hỏa táng này được đầu tư xây dựng theo công nghệ mới, cách nhiệt hoàn toàn với bên ngoài, hạn chế tối đa những tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường khi hỏa táng như khói, bụi, khí thải...
Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Hiện việc lựa chọn mai táng cho người quá cố theo hình thức hỏa táng trong đồng bào dân tộc Khmer và nhân dân trên địa bàn tỉnh gia tăng. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer và nhân dân, tích cực phát huy nếp sống văn hóa trong tổ chức mai táng cho người quá cố bằng hình thức hỏa táng.
Lê Hiền