Thành phố Quy Nhơn, Bình Định là vùng đa dạng loài của liên bộ cá nhám (11 loài), cá mập trắng lớn và cá mập sọc trắng. Riêng cá mập sọc trắng, thời gian qua vào gần bờ vịnh Quy Nhơn được ghi nhận có cấu trúc quần thể nhiều kích thước khác nhau và cả cá đang mang thai.

Một số quốc gia như Mỹ, Nam Phi, Thái Lan, Philippines đã thu nhiều nguồn lợi từ việc sử dụng cá nhám, cá mập làm đối tượng phục vụ phát triển các dịch vụ du lịch mạo hiểm và sinh thái. Các hoạt động chủ yếu như thiết lập bảo tàng về cá mập, du lịch bơi lặn xem cá mập, câu cá giải trí.

Tuy nhiên, từ năm 2009-2010, tại vùng biển Quy Nhơn đã xảy ra khoảng 10 vụ cá mập vào gần bờ tấn công người tắm biển. Tỉnh Bình Định đã đưa ra đề tài nghiên cứu vấn đề này do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện.

Quỳnh Anh (TH)