Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần từ ngày 22-12-2018 bởi bất đồng giữa Chính quyền của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội trong việc thông qua ngân sách 5,7 tỷ USD xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Đây là lần đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Trump hứa với cử tri sẽ buộc Mexico trả tiền cho việc xây dựng bức tường này để nước Mỹ an toàn hơn, để ngăn chặn nhập cư trái phép … và ông đang cố gắng thực hiện cam kết nhưng lại bằng tiền của Mỹ dù đã lập luận rằng Hiệp định thương mại mới giữa Mỹ với Mexico và Canada mang lại lợi ích cho Mỹ và tiền là từ đó mà ra. Hạ viện Mỹ lại cho rằng việc chi tiền xây tường chẳng có tác dụng gì.

Trên thực tế, hệ thống tường và rào thép gai ở biên giới hai nước đã được dựng ở những nơi xung yếu. Cái ông Trump cần là cái dài hơn, cao hơn và chắc chắn hơn. Cái ông cũng thực sự cần là thực hiện lời hứa để có thể tranh cử tiếp nhiệm kỳ tới.

Chẳng rõ nếu có bức tường này thì chuyện nhập cư trái phép có được giải quyết hay không nhưng rõ ràng đã có một bức tường vô hình chia rẽ chính nước Mỹ. Chia rẽ chính quyền của ông Trump và Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát. Tình trạng đóng cửa chính phủ đẩy hơn 800.000 viên chức phải nghỉ việc không lương kéo theo hàng loạt các dịch vụ công không được thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân Mỹ. Đó mới là bức tường lớn.

Nam Long