• *Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã dự lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công và thành tích to lớn của lực lượng Cảnh vệ đã đạt được 60 năm qua. Chủ tịch nước đề nghị, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các âm mưu, hoạt động đe dọa độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo gia tăng, các hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm khủng bố... ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào "Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, với lợi ích của Tổ quốc; kỷ luật nghiêm, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh vệ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào công tác cảnh vệ; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật và trang bị phương tiện có trình độ công nghệ cao, hiện đại cho công tác cảnh vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. Cần mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với an ninh, cảnh vệ các nước phát triển và các nước có mối quan hệ truyền thống; xây dựng lực lượng Cảnh vệ Việt Nam ngang tầm với cảnh vệ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng, công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và bảo đảm an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân. Với chức năng là lực lượng nòng cốt và trực tiếp trong công tác cảnh vệ, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể, các cấp, các ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ.

Chủ tịch nước căn dặn: Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, từ Ðảng bộ toàn lực lượng đến chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, phải là các tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo toàn lực lượng; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Ðây là yếu tố quyết định nhất để xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trở thành lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ðồng thời, thường xuyên làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm phục vụ yêu cầu công tác, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm chế độ, chính sách để động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó với sự nghiệp cảnh vệ.

Theo ND ĐT

(TH)